Naudojimosi taisyklės

1. Prekių rezervavimo ir pirkimo sandoriams atliekamiems medienainternetu.lt sistemoje
taikomos LR teises aktų nuostatos.

2. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus
neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis medienainternetu.lt svetaine gali būti
ribojamos.

3. Svetainės šeimininkai įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, neperduoti registracijos metu pateiktos konfidencialios informacijos trečiosioms šalims.

4. www.medienainternetu.lt internetinėje parduotuvėje teisę rezervuoti ir pirkti siūlomas prekes turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

5. Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti www.medienainternetu.lt  sistemos veiklą.

6. Nurodydami savo duomenis, naudokite lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų telefono numerį ir el. paštą – tai reikalinga ne tik perkant prekes,bet ir gaunant tolimesnę informaciją apie paslaugas.

7. Mes pasiliekame teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją; atsiradus naujiems www.medienainternetu.lt
svetainės taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus avansinį arba visą kliento
apmokėjimą;
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn
atsakomybėn.